TOP

ﺑﻘﺎﺋﮯ ﺫﺍﺕ ﮐﮯ ﺍِﮎ ﺩﻭﺭِ ﻻﺯﻭﺍﻝ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ


ﺑﻘﺎﺋﮯ ﺫﺍﺕ ﮐﮯ ﺍِﮎ ﺩﻭﺭِ ﻻﺯﻭﺍﻝ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ

ﻣﺠﮭﮯ ﻧﮧ ﭼﮭﯿﮍ، ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﻤﺤۂ ﻭﺻﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ
ﺳُﺒﮏ ﺭَﻭﯼ ﮐﺎ ﺗﺼﻮّﺭ، ﻧﮧ ﺭﻧﮓِ ﺳُﺴﺖ ﺭَﻭﯼ
ﻣﺜﺎﻝِ ﻣﻮﺝِ ﺭﻭﺍﮞ، ﻣﺴﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ

0 comments:

Post a Comment