TOP
Tere sab shikway baja sahi

Laikin suno....

Kabhi kabhi qayil karney ko dalayil nahi mila kartey

Kabhi kabhi lafzon ki muflisi bhi

Aa'rey aa jaya karti hai....

0 comments:

Post a Comment