TOP

GHam e zindagikabhi arsh per... kabhi farsh per... 
kabi un kay dar kabhi darbadarGHam e zindagi tera shukriyaham kahan kahan say guzar gaye


0 comments:

Post a Comment