TOP

chasm e tar

Ruswa karay gi ye jo nami chasm e tar main hay

Pi jao ashk, bat abhi ghar ki ghar man hai

0 comments:

Post a Comment