TOP

Aey bay-khabar jaza ki tamanna bhi chorr dey

Yeh Ibadat-e-Khuda hey sodagari nahi hey ghafil


Aey bay-khabar jaza ki tamanna bhi chorr dey

0 comments:

Post a Comment